Biuletyn Techniczny nr 8

Turn on JavaScript!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją
Centrum Promocji Jakości Stali – Biuletynem Technicznym nr 8.


prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
dr inż. Barbara Wieczorek 
dr inż. Mirosław Wieczorek

"Badania zachowania się krawędziowych połączeń płyta-słup
zbrojonych stalą EPSTAL o wysokiej ciągliwości
w stadium awaryjnym wywołanym przebiciem."

Zobacz publikację

"Zagrożeniem dla konstrukcji płytowo-słupowych jest głównie, w sytuacji wystąpienia zaniżenia wytrzymałości betonu, możliwość przebicia stropu w rejonie słupa w postaci kruchego pękania betonu, powstałe w wyniku wyczerpania wytrzymałości betonu na rozciąganie. Awarie wywołane przebiciem występują prawie bez wstępnych objawów, ponieważ powstałe ugięcia są małe, a zarysowania na górnej stronie płyty nie są zwykle widoczne z uwagi na zastosowane warstwy posadzkowe. Lokalna awaria stropu wywołana przebiciem przy jednym ze słupów powoduje zwiększenie siły poprzecznej w okolicznych słupach […]. W efekcie zwiększenie wartości siły poprzecznej może wywołać awarię postępującą wokół sąsiednich słupów powodując postępujące w efekcie zawalenie całej konstrukcji."

Data publikacji: 11.04.2017