Histogramy 2016

Turn on JavaScript!

Zgodnie z programem certyfikacji EPSTAL producenci, którzy uzyskali certyfikat są zobowiązani do przekazywania do CPJS wyników badań wytrzymałościowych prowadzonych w ramach zakładowej kontroli produkcji w ciągu całego roku kalendarzowego.

Poniżej można obejrzeć zestawienie wyników z 2016 roku, uzyskanych w jednym z zakładów produkujących stal EPSTAL, opracowanych przez CPJS w postaci histrogramów.

Histogramy 2016

Data publikacji: 24.07.2017