Nowa publikacja nt. stali zbrojeniowej EPSTAL

Turn on JavaScript!

Publikacja zawiera opis najistotniejszych z punktu widzenia projektanta konstrukcji właściwości stali zbrojeniowej EPSTAL oraz metod ich badania.

Obecnie postęp technologiczny sprawił, że możliwe jest osiągnięcie wysokiej wytrzymałości stali zbrojeniowej przy zachowaniu dobrych parametrów ciągliwości. Popularna w hutnictwie metoda kontrolowanego chłodzenia, która polega na intensywnym spryskiwaniu pręta wodą pod wysokim ciśnieniem w ostatniej fazie walcowania, sprawia, że osiągnięcie wysokiej wytrzymałości możliwe jest bez zwiększania zawartości węgla. Skutkuje to utrzymaniem wysokiej ciągliwości stali i zapewnieniem prawidłowej spajalności.

Zobacz publikację

Data publikacji: 07.09.2017