1. pl

Nowa publikacja nt. stali zbrojeniowej EPSTAL

STRONA GŁÓWNA   -   AKTUALNOŚCI   -   NOWA PUBLIKACJA NT. STALI ZBROJENIO...

Publikacja zawiera opis najistotniejszych z punktu widzenia projektanta konstrukcji właściwości stali zbrojeniowej EPSTAL oraz metod ich badania.

Obecnie postęp technologiczny sprawił, że możliwe jest osiągnięcie wysokiej wytrzymałości stali zbrojeniowej przy zachowaniu dobrych parametrów ciągliwości. Popularna w hutnictwie metoda kontrolowanego chłodzenia, która polega na intensywnym spryskiwaniu pręta wodą pod wysokim ciśnieniem w ostatniej fazie walcowania, sprawia, że osiągnięcie wysokiej wytrzymałości możliwe jest bez zwiększania zawartości węgla. Skutkuje to utrzymaniem wysokiej ciągliwości stali i zapewnieniem prawidłowej spajalności.

Zobacz publikację

07/09/2017

Created by:  Platypus i Tako 

© Epstal 2023

 

OUR PROFILES

Benefits

Knowledge Base

More

Reinforcing steel

Statistic data