1. pl

Nowe wymagania Eurokodu dotyczące doboru stali zbrojeniowej

STRONA GŁÓWNA   -   AKTUALNOŚCI   -   NOWE WYMAGANIA EUROKODU DOTYCZĄCE D...

Pod koniec 2016 roku pojawiły się istotne zmiany w krajowych wymaganiach EC2w zakresie doboru stali do zbrojenia wybranych obiektów żelbetowych.

W myśl nowych wymagań do wykonania zbrojenia nośnego następujących obiektów żelbetowych:

  • posadowionych na terenach górniczych,
  • narażonych na działanie obciążeń dynamicznych,
  • obiektów mostowych,

a także do wykonywania zbrojenia zabezpieczającego konstrukcję przed działaniami obciążeń wyjątkowych oraz skutkami katastrofy postępującej, należy stosować stal o wysokiej ciągliwości klasy C. Ponadto właściwości tej stali powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami.

Zmiany te zostały wprowadzone w ramach Załączników Krajowych do norm PN-EN 1992-1-1:2008 „Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków” oraz PN-EN 1992-2:2010 „Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty z betonu – Obliczanie i reguły konstrukcyjne”. W praktyce oznacza to obowiązek stosowana w Polsce w wyżej wymienionych przypadkach stali o wysokiej ciągliwości klasy C, zgodnej z Polską Normą PN-H-93220 „Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu – Pręty i walcówka żebrowana”.

Linki:

Norma PN-EN 1992-1-1:2008 (przekierowanie do sklepu PKN)

Poprawka do Polskiej Normy PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2 (plik do pobrania)

Norma PN-EN 1992-2:2010 (przekierowanie do sklepu PKN)

Poprawka do Polskiej Normy PN-EN 1992-2:2010/Ap2 (plik do pobrania)

 

05/01/2017

Created by:  Platypus i Tako 

© Epstal 2023

 

OUR PROFILES

Benefits

Knowledge Base

More

Reinforcing steel

Statistic data