1. pl

Zabezpieczenia przed katastrofą postępującą

STRONA GŁÓWNA   -   AKTUALNOŚCI   -   ZABEZPIECZENIA PRZED KATASTROFĄ POS...

Przypominamy kilka podstawowych faktów związanychz zabezpieczeniem konstrukcji przed katastrofą postępującą.

Wraz z wprowadzeniem do praktyki projektowej Eurokodów zmieniła się metodologia zbrojenia stropów, w szczególności stropów w ustrojach płytowo-słupowych. Dotychczas najważniejsze i decydujące było obliczenie ilości i określenie rozmieszczenia zbrojenia ze względu na stany graniczne, natomiast wszystkie inne zagadnienia były traktowane jako informacje dodatkowe. Obecnie, projektując zbrojenie w ustrojach płytowo-słupowych, należy, w ślad za Eurokodami, w pierwszej kolejności uwzględnić zagrożenia z tytułu:

  • obciążeń wyjątkowych (zagrożenie katastrofą postępującą) oraz
  • pożarów,

rzutują one bowiem na dalszy ciąg projektowania. Dopiero wtedy następuje określenie i rozmieszczenie zbrojenia ze względu na stan graniczny nośności i sprawdzenie, a w razie potrzeby zwiększenie zbrojenia, ze względu na stany graniczne użytkowalności (zarysowania, ugięcia).

Podstawowym problemem jest określenie zapotrzebowania na zbrojenie dolne płyty, zabezpieczające przed rozwojem katastrofy w strefie przysłupowej. W sposób bezpośredni zagadnienie nie jest ujęte w żadnej z Polskich Norm do projektowania. Jedynie w Eurokodzie 2 pojawia się wymóg (konieczność) poprowadzenia dwóch wkładek ciągłych w każdym z dwóch prostopadłych kierunków, norma ta nie podaje jednak żadnych innych wytycznych. Zalecenia takie znalazły się natomiast w normach zagranicznych: Model Code oraz normie kanadyjskiej i szwajcarskiej.

Model Code, czyli „fib Model Code for Concrete Structures 2010„, opracowany przez The International Federation for Structural Concrete fib, zwraca uwagę na różnicę w nośności wynikającą z parametru ciągliwości stali zbrojeniowej. Przy stosowaniu stali klasy B, zaleca zwiększenie ilości stali o 32% w stosunku do klasy C. Ponadto praktycznie wyklucza stosowanie stali klasy A.

Szczegółowe zalecenia odnośnie zabezpieczenia konstrukcji przed katastrofą postępującą znajdą Państwo w naszym Biuletynie Technicznym nr 6 autorstwa prof. dr hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego.

19/05/2016

Created by:  Platypus i Tako 

© Epstal 2023

 

OUR PROFILES

Benefits

Knowledge Base

More

Reinforcing steel

Statistic data