1. en
15 listopada 2023

Konstrukcje płytowo-słupowe. Zabezpieczenia przeciwko katastrofie postępującej

STRONA GŁÓWNA   -   PUBLIKACJE  -   KONSTRUKCJE PŁYTOWO-SŁUPOWE. ZABEZP...

POBIERZ

Jak projektować zbrojenie przeciwko obciążeniom wyjątkowym? Przegląd wymagań norm polskich i zagranicznych, analiza zaistniałych w przeszłości katastrof oraz autorskie propozycje rozwiązań konstrukcyjnych.

W biuletynie poruszone zostały zagadnienia zabezpieczeń ustrojów płytowo-słupowych przeciwko uszkodzeniom, które wywołane zostały oddziaływaniami nieumyślnymi. Autorzy, na podstawie obecnych wymagań normowych, wyników badań doświadczalnych oraz analizy awarii i katastrof, które miały miejsce w historii, zaproponowali rozwiązania projektowe dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych. 

Wraz z wprowadzeniem do praktyki projektowej Eurokodów zmieniła się metodologia zbrojenia stropów, w szczególności stropów w ustrojach płytowo-słupowych. Dotychczas najważniejsze i decydujące było obliczenie ilości i określenie rozmieszczenia zbrojenia ze względu na stany graniczne, natomiast wszystkie inne zagadnienia były traktowane jako informacje dodatkowe. Obecnie, projektując zbrojenie w ustrojach płytowo-słupowych, należy, w ślad za Eurokodami w pierwszej kolejności uwzględnić zagrożenia z tytułu obciążeń wyjątkowych (zagrożenie katastrofą postępującą) i pożarów, rzutują one bowiem na dalszy ciąg projektowania.

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski

dr inż. Barbara Wieczorek

dr inż. Mirosław Wieczorek

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne