1. en

Konferencje szkoleniowe dla projektantów – edycja 2017

STRONA GŁÓWNA   -   AKTUALNOŚCI   -   KONFERENCJE SZKOLENIOWE DLA PROJEKT...

W 2017 roku, wspólnie z Art Media Technics, zapraszamy na BEZPŁATNE konferencje szkoleniowez zakresu projektowania konstrukcji żelbetowych.

 Przygotowanie merytoryczne oraz prowadzenie:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski.

Tematyka konferencji będzie zróżnicowana, w zależności od miasta:

  • 22.02.2017 – Bydgoszcz „Projektowanie oszczędne, cz.II”

  • 01.03.2017 – Białystok „Projektowanie oszczędne, cz.II”

  • 05.04.2017 – Poznań „Cicer cum caule, czyli wszystkiego po trochu”

  • 06.04.2017 – Wrocław „Cicer cum caule, czyli wszystkiego po trochu”

  • 26.04.2017 – Kraków „Cicer cum caule, czyli wszystkiego po trochu”

  • 27.04.2017 – Katowice „Cicer cum caule, czyli wszystkiego po trochu”

  • 07.06.2017 – Gdańsk „Cicer cum caule, czyli wszystkiego po trochu”

  • 17.10.2017 – Warszawa „Cicer cum caule, czyli wszystkiego po trochu”

  • 24.10.2017 – Kielce „Projektowanie oszczędne, cz.I”

„PROJEKTOWANIE OSZCZĘDNE”. Projektowanie oszczędne, to projektowanie, którego efektem jest optymalizacja zużycia stali zbrojeniowej przy niezmienionym obrysie geometrycznym konstrukcji. Jest bowiem oczywistym, że zwiększając wymiary geometryczne (grubości) elementów będziemy uzyskiwali oszczędności na sumarycznym wydatku zbrojenia – choć też w pewnych granicach. Na potrzeby wykładów należy uznać jako projektowanie oszczędne takie projektowanie, w którym zużycie stali zbrojeniowej zapewni wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji, ale nie będzie go więcej niż jest to konieczne. Zakłada się z góry, ze wszystkie wymogi norm zostaną dochowane i pod tym względem nie będzie żadnych odstępstw. Dotyczy to zarówno wartości obciążeń, częściowych współczynników pewności, jak i parametrów obliczeniowych.

 „CICER CUM CAULE, CZYLI WSZYSTKIEGO PO TROCHU”. Poruszone będą przeróżne ważne problemy dotyczące konstrukcji żelbetowych, które w mniemaniu autora czasami unikają uwadze projektanta. Przewidziano m.in. następującą tematykę:

Geometria ustroju, tolerancje. Obciążenia (zmniejszenie obciążeń, zmniejszenie współczynników materiałowych). Kotwienie wkładek (kotwienie wkładek ściskanych, kotwienie wkładek rozciąganych). Zaginanie wkładek. Konstruowanie zbrojenia ze względu na działania pożaru (elementy ciągłe. zbrojenie belek i płyt jednoprzęsłowych wolnopodpartych, zbrojenie belek i płyt ciągłych, sprężone płyty kanałowe). Naroże wypukłe ramy. Zamocowanie rygla w słupie skrajnym. Zakotwienie prętów górą na podporze. Nieprawidłowe odgięcie kotwionego zbrojenia. Węzły wewnętrzne krzyżowe. Narożnik wklęsły ukośny obciążony momentem prostującym narożnik. Załamanie krawędzi pod małym kątem. Narożnik wklęsły prosty. Krótkie wsporniki (pozasprężysta faza pracy krótkich wsporników). Zbrojenie strefy podporowej belek. Zagadnienia szczegółowe strefy oparcia belek. Skokowa zmiana wysokości przekroju elementu (w strefie dominującego wpływu momentu zginającego, w strefie dominującego wpływu siły osiowej). Duże otwory poprzeczne w belkach. Krępe wsporniki belkowe. Smukłe wsporniki belkowe. Poprzeczne poziome zbrojenie w płycie. Stan graniczny częstości drgań własnych. Zarysowanie konstrukcji – wybrane przypadki. Problemy zarysowania belek wspornikowych o krawędzi łamanej. Zarysowanie biegów schodowych. Ograniczenie odkształceń skurczowych przez zewnętrzne zbrojenie. Klatki schodowe- wybrane zagadnienia. Balkony – wybrane zagadnienia (momenty – oparcie wspornika na ścianie, zakotwienie zbrojenia wspornika). Ugięcia konstrukcji – wybrane przypadki (metody obliczania, obliczenia porównawcze –wyniki, uwzględnienie historii obciążenia). Ewentualnie zagadnienia zgłoszone przez słuchaczy (z wyprzedzeniem).

Dodatkowo przewidziany jest wykład zapoznawczy „80 LAT ROZWOJU POLSKIEJ MYŚLI KONSTRUKCYJNEJ W BUDOWNICTWIE HAL”.

Zapisy na stronie: www.artmediatechnics.pl

 

16/01/2017

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne