1. en

Identyfikowalność

STRONA GŁÓWNA   -   KORZYŚCI   -   IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Możliwość łatwej weryfikacji dostawy

Stal EPSTAL posiada unikalny wzór użebrowania oraz napis "EPSTAL" nawalcowany na każdym pręcie w miejsce sześciu kolejnych żeber. Ponadto numer producenta również jest nawalcowany trwale na powierzchni prętów. Ten zestaw narzędzi do identyfikacji pozwala na stuprocentową pewność dostawy i gwarancję jakości stali.

Odbierając stal na budowie należy zweryfikować nie tylko dołączone do niej dokumenty, ale również należy sprawdzić sam materiał i upewnić się, że jest zgodny z zamówieniem. Weryfikacja ta powinna przebiegać w kilku krokach:

  1. Sprawdzenie wzoru użebrowania - identyfikacja gatunku stali. 

  2. Sprawdzenie numeru producenta.

  3. Weryfikacja etykiety.

  4. Identyfikacja ewentualnych innych trwałych oznakowań stali.

Wzór użebrowania

Stal EPSTAL to gatunek B500SP, który - zgodnie z normą PN-H-93220 - posiada unikalny wzór użebrowania, składający się z dwóch rzędów żeber poprzecznych oraz najczęściej dwóch żeber podłużnych. Żebra poprzeczne po obu stronach pręta ułożone są naprzemiennie pod dwoma różnymi kątami w stosunku do osi podłużnej. 

 

 

Znakowanie producenta

Wszystkie pręty żebrowane, poza informacją na temat gatunku stali, posiadają również trwałe znakowanie wskazujące na zakład, w którym zostały wyprodukowane. Metodę takiego trwałego znakowania prętów przez producenta określa norma PN-EN 10080:2007 „Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne”. Wg tej normy, każda stal zbrojeniowa powinna mieć na jednym z rzędów żeber lub wgnieceń oznakowanie identyfikujące zakład. Oznakowanie to powinno być powtarzane w odstępach nie większych niż 1,5 m i powinno składać się z:

  • symbolu oznaczającego początek znakowania,

  • numerycznego systemu identyfikującego wytwórcę.

Symbol oznaczający początek znakowania wykonywany jest za pomocą pogubienia dwóch kolejnych żeber. Natomiast na numer zakładu wskazuje ilość niepogrubionych żeber znajdująca się pomiędzy żebrami pogrubionymi. Umiejętność odczytywania tak zakodowanej informacji jest bardzo przydatna przy weryfikacji stali na budowie, gdyż pozwala na natychmiastowe rozwianie wątpliwości odnośnie pochodzenia prętów dostarczonych na budowę.

Poniżej numery wszystkich producentów stali EPSTAL:

Etykieta

Każda wiązka prętów, oprócz oznaczeń umieszczonych bezpośrednio na pręcie, dostarczana jest wraz z etykietą identyfikującą z logotypem znaku EPSTAL, gatunkiem stali i danymi producenta.

Napis EPSTAL

Producenci, którzy po pomyślnym przejściu procesu certyfikacji uzyskali znak EPSTAL maja obowiązek znakowania swoich wyrobów napisem "EPSTAL", który jest nawalcowany na każdym pręcie. Takie trwałe oznakowanie sprawia, że identyfikacja wyrobu w warunkach budowy jest łatwa i wiarygodna. Znak EPSTAL na pręcie jest gwarancją, że wyrób ten został poddany badaniom zgodnie z wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, certyfikowany przez akredytowaną jednostkę badawczą oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty wymagane w Polsce. Znajdując napis "EPSTAL" na pręcie możemy mieć pewność, że jest to stal gatunku B500SP, spełniająca wymagania klasy C ciągliwości oraz A-IIIN wytrzymałości, wyprodukowana w Polsce, w zakładzie gwarantującym wysoki stopień stabilności procesu produkcji i kontroli jakości.

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne