1. en

Certyfikat EPSTAL

STRONA GŁÓWNA   -   STAL ZBROJENIOWA   CERTYFIKAT EPSTAL

Znak najwyższej jakości

EPSTAL jest znakiem jakości nadawanym w drodze dobrowolnej certyfikacji na wyroby do zbrojenia betonu w postaci prętów lub kręgów żebrowanych ze stali gorącowalcowanej o wysokiej ciągliwości gatunku B500SP. 

Proces certyfikacji prowadzonej przez CPJS obejmuje sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania jakością w zakładzie oraz wykonanie badań próbek w laboratorium producenta. Dodatkowo kolejny zestaw próbek wysyłany jest do badania w niezależnym zewnętrznym laboratorium (np. Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach). Utrzymanie certyfikatu EPSTAL wiąże się zaś z koniecznością odpowiedniego znakowania prętów (m.in. trwałym napisem EPSTAL oraz etykietą), przekazywania do CPJS kwartalnych i rocznych wyników zakładowej kontroli produkcji, posiadania dodatkowego ubezpieczenia na certyfikowane wyroby oraz poddania się corocznemu audytowi.

  • Certyfikat EPSTAL daje gwarancję, że stal zbrojeniowa:
  • spełnia wymagania klasy C wg Eurokodu 2 oraz klasy A-IIIN wg "starych" polskich norm do projektowania konstrukcji (PN-B-03264:2002, PN-S-10042:1991),
  • spełnia wymagania dla gatunku B500SP wg normy PN-H-93220 oraz wymagania normy europejskiej PN-EN 10080,
  • została wprowadzona do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest dobrze identyfikowalna poprzez napis EPSTAL nawalcowany na powierzchni, etykietę oraz unikalny wzór użebrowania,
  • posiada parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe odznaczające się wysoką stabilnością, jest odporna na obciążenia dynamiczne: zmęczeniowe i cykliczne,
  • jest odporna na zginanie z odginaniem, posiada bardzo dobrą przyczepność do betonu,
  • jest spajalna w pełnym zakresie średnic,
  • jest produkowana w certyfikowanym zakładzie, w którym wdrożono system kontroli jakości.

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne