1. en

Właściwości

Parametry stali EPSTAL - do pobrania (PDF)

Oznaczenie gatunku

B500SP:

  • B oznacza stal przeznaczoną do budownictwa

  • 500 oznacza granicę plastyczności 500 MPa

  • S oznacza stal spajalną

  • P oznacza stal o podwyższonej ciągliwości

Własności wytrzymałościowe - próba rozciągania

Opis Oznaczenie Jednostka Wartość
Granica plastyczności Re [MPa] 500 ÷ 625
Stosunek wytrzymałości na rozciąganie
do granicy plastyczności
Rm/Re [-] 1,15 ÷ 1,35
Minimalne wydłużenie procentowe A5 [%] 16,0
Minimalne wydłużenie procentowe
całkowite przy maksymalnej sile
Agt [%] 8,0

Wymiary i geometria 

Średnica
nominalna
Nominalna
powierzchnia
przekroju
poprzecznego
Masa
nominalna*
Dopuszczalna
odchyłka masy
Minimalne
względne pole
powierzchni
żeber fR
[mm] [mm2] [kg/m] [%] [mm2]
8 50,27 0,40 ± 6,0 0,040
10 78,54 0,62 ± 4,5
12 113,10 0,89 0,056
14 153,94 1,21
16 201.06 1,58
20 314,16 2,47
25 490,87 3,85
28 615,75 4,83
32 804,25 6,31
40 1256,64 9,86

* Masa obliczona na podstawie ciężaru objętościowego stali 7850 kg/m3.

Skład chemiczny

Analiza Maksymalna zawartość w % Ceqmax
[%] 
C Mn Si P S Cu N*
wytopowa 0,22 1,60 0,55 0,050 0,050 0,80 0,012 0,50
wyrobu 0,24 1,65 0,60 0,055 0,055 0,85 0,013 0,52
* Dopuszcza się przekroczenie podanych wartości liczbowych, jeśli na każde zwiększenie o 0,001% N
zawartość maksymalna P zostanie zmniejszona o 0,005%; jednakże zawartość N według analizy
wytopowej nie powinna przekraczać 0,015%.
** Równoważnik węgla oblicza się ze wzoru: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15

Tabele do projektowania 

Średnica
nominalna
[mm]
Przekrój [cm2] Przekrój zbrojenia w cm2/m w zależności od rozstawu prętów
10 cm 15 cm 20 cm  25 cm  30 cm
8 0,503 5,03 3,35 2,52 2,01 1,68
10 0,785 7,85 5,23 3,93 3,14 2,62
12 1,13 11,30 7,53 5,65 4,52 3,77
14 1,54 15,40 10,27 7,70 6,16 5,13
16 2,01 20,10 13,40 10,05 8,04 6,70
20 3,14 31,40 20,93 15,70 12,56 10,47
25 4,91 49,10 32,73 24,55 19,64 16,37
28 6,16 61,60 41,07 30,80 24,64 20,53
32 8,04 80,40 53,60 40,20 32,16 26,80
40 12,56 125,60 83,73 62,80 50,24 41,87
Średnica
nominalna
[mm]
Przekrój zbrojenia w cm2 w zależności od ilości prętów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 0,503 1,01 1,51 2,01 2,52 3,02 3,52 4,02 4,53 5,03
10 0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85
12 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,78 7,91 9,04 10,17 11,30
14 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,78 12,32 13,86 15,40
16 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,09 20,10
20 3,14 6,28 9,42 12,56 15,70 18,84 21,98 25,12 28,26 31,40
25 4,91 9,82 14,73 19,64 24,55 29,46 34,37 39,28 44,19 49,10
28 6,16 12,32 18,48 24,64 30,80 36,96 43,12 49,28 55,44 61,60
32 8,04 16,08 24,12 32,16 40,20 48,24 56,28 64,32 72,36 80,40
40 12,56 25,12 37,68 50,24 62,80 75,36 87,92 100,48 113,04 125,60

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne