1. en

Identyfikacja stali

STRONA GŁÓWNA   -   BAZA WIEDZY   -   IDENTYFIKACJA STALI

Weryfikacja dostaw

W ostatnim czasie często odnotowuje się niezwykle alarmujące przypadki podrabiania przez nieuczciwych dostawców dokumentów kontroli dla stali zbrojeniowej. Wyroby, które są dostarczane na budowę w takich przypadkach, najczęściej pochodzą od innych wytwórców i posiadają inne właściwości niż jest to deklarowane w dokumentach.

Wobec tych materiałów istnieje duże ryzyko, iż nie zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami polskiego prawa, a ich jakość jest niższa od deklarowanej. Konsekwencje związane z ich zakupem mogą być niezwykle dotkliwe, w szczególności dla budowlanych firm wykonawczych, dlatego zleca się podjęcie zdecydowanych i szybkich kroków, mających na celu przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za odbiór stali zbrojeniowej na budowie w zakresie rozpoznawania autentyczności dokumentów i samego materiału.

Dokumenty kontroli

W Polsce dokumentem kontroli, wystawianym przez producenta stali zbrojeniowej na potrzeby konkretnego zamówienia, jest „świadectwo odbioru typ. 3.1”, przygotowywane w oparciu o normę PN-EN 10204. Dokument ten powinien zawierać przede wszystkim następujące informacje:

  • nazwę i adres producenta,

  • nazwę i adres zamawiającego, kupującego stal bezpośrednio od producenta,

  • opis wyrobu – nazwę gatunku, średnice, długości prętów, liczbę wiązek itp.,

  • dane dotyczące kontroli – w przypadku świadectw odbioru 3.1 producent powinien podać wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych na próbkach stanowiących część danego zamówienia. W dokumencie powinny zostać przedstawione wyniki próby rozciągania, analizy chemicznej oraz innych badań wymaganych przez dokument odniesienia,

  • oświadczenie producenta, iż wyrób jest zgodny z warunkami zamówienia lub z dokumentami odniesienia powołanymi w dokumencie,

  • znak "B" zaświadczający o zgodności z odpowiednią Polską Normą lub Krajową Oceną Techniczną (Aprobatą Techniczną), uprawniający do wprowadzenia wyrobu do obrotu.

Świadectwo odbioru powinno być dostarczone do każdego zamówienia. Wszelkie nieprawidłowości, jak np. brak danych zamawiającego (lub pieczątka przybita w tym miejscu), brak niektórych wyników badań kontrolnych, bardzo niska jakość kopii dokumentu czy też cena wyrobu znacznie niższa od rynkowej, mogą świadczyć o fałszerstwie – w takim wypadku należy zweryfikować świadectwo u producenta.

Trwałe znakowanie prętów

Kontrola dostawy stali zbrojeniowej powinna, poza skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentacji, polegać również na weryfikacji samego materiału poprzez oględziny powierzchni prętów. Stal zbrojeniowa znakowana jest w sposób trwały poprzez:

  • unikalny wzór użebrowania, typowy dla danego gatunku stali,

  • numer producenta,

  • inne dobrowolne trwałe znakowanie (np. napis EPSTAL).

Ponieważ razem z podrobionym dokumentem kontroli na budowę dostarczany zostaje materiał niewiadomego pochodzenia, najczęściej o właściwościach innych niż deklarowane, niezwykle istotna jest umiejętność prawidłowego rozpoznania gatunku i pochodzenia stali zbrojeniowej na podstawie jej powierzchni. Wzór użebrowania jest zmienny w zależności od gatunku stali – w odpowiednim dokumencie odniesienia znaleźć można wszystkie wytyczne.

Na każdym pręcie powinna zostać również zakodowana informacja o zakładzie, w którym go wyprodukowano. Znakowanie to, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10080, odbywa się poprzez pogrubienie odpowiednich żeber, co daje możliwość odczytania numeru producenta – każdy wytwórca posiada swój unikalny numer. Początek znakowania oznaczony jest poprzez dwa kolejne pogrubione żebra. Numer danego producenta odczytuje się jako liczbę niepogrubionych żeber znajdujących się pomiędzy żebrami pogrubionymi.

Niezaprzeczalnym utrudnieniem dla fałszerzy jest trwałe znakowanie wyrobów dodatkowym napisem lub numerem, czego najlepszym przykładem jest znakowanie stali EPSTAL. Podrobienie napisu, który jest nawalcowany na każdym pręcie, byłoby bardzo trudne i kosztowne. Dlatego stal ta jest najbezpieczniejsza na rynku – widząc napis EPSTAL na pręcie można mieć pewność co do gatunku i właściwości wyrobu. W trosce o swoje bezpieczeństwo wykonawcy powinni preferować zakup stali zbrojeniowej znakowanej w sposób trwały. Dodatkowo dużym plusem jest fakt, iż stal EPSTAL, ze względu na swoje właściwości, może zastępować wszystkie inne powszechne w Polsce gatunki stali zbrojeniowej. Trwałe znakowanie stali EPSTAL napisem zostało zatwierdzone przez Instytut Techniki Budowlanej w badaniach przyczepności stali do betonu (zobacz więcej).

Zobacz więcej o identyfikacji stali EPSTAL.

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne