1. en

Odporność na obciążenia dynamiczne

STRONA GŁÓWNA   -   KORZYŚCI   -   ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA DYNAMICZNE

Badanie cykliczne i zmęczeniowe

Odporność stali zbrojeniowej na obciążenia dynamiczne ma szczególne znaczenie w przypadku konstrukcji poddanych takim właśnie obciążeniom, jak np. wszystkie obiekty inżynierskie, obiekty przemysłowe, a także budowle posadowione na terenach sejsmicznych i górniczych.

Stal EPSTAL jest badana pod kątem odporności na obciążenia dynamiczne w dwóch rodzajach testów. Zgodnie z wymaganiami normy PN-H-93220:2018-02 dla gatunku B500SP wykonuje się badanie cykliczne oraz badanie zmęczeniowe.

Badanie cykliczne

Badanie to polega na naprzemiennym ściskaniu i rozciąganiu próbki siłą osiową w ustalonym zakresie naprężeń i odkształceń. Pozytywny wynik badania uzyskuje się, gdy po osiągnięciu ustalonej liczby cykli obciążeń próbka nie dozna żadnych widocznych okiem nieuzbrojonym zarysowań czy pęknięć. 

Parametry badania cyklicznego dla stali gatunku B500SP określono w normie PN-H-93220:2018-02. Częstotliwość cykli obciążeniowych powinna zawierać się pomiędzy 0,5 a 3 Hz, odkształcenie ε od 1,5 do 4% (w zależności od średnicy nominalnej próbki oraz długości pomiarowej rozumianej jako długość między uchwytami maszyny), natomiast minimalna liczba cykli obciążeniowych wynosi 5. Spośród dostępnych w Polsce gatunków stali zbrojeniowej B500SP jest jedynym badanym pod kątem odporności na obciążenia dynamiczne.

Badanie zmęczeniowe

Badanie to polega na poddawaniu próbki osiowemu rozciąganiu w zakresie naprężeń do 300 MPa ze zmienną sinusoidalnie siłą. Wartość amplitudy wynosi 175 MPa dla d ≤ 25 mm oraz 160 MPa dla d > 25 mm. Częstotliwość nie przekracza 200 Hz. Pozytywny wynik badania, podobnie jak w przypadku badania cyklicznego, uzyskuje się, gdy po obciążeniu próbki ustaloną minimalną liczbą cykli obciążeniowych nie dozna ona żadnych uszkodzeń widocznych gołym okiem. W przypadku stali B500SP minimalna liczba cykli obciążeń zmęczeniowych wynosi 2 miliony. 

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne