1. en

CPJS

STRONA GŁÓWNA   -   CPJS

Centrum Promocji Jakości Stali

Centrum Promocji Jakości Stali (CPJS) jest organizacją, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości wyrobów stalowych oraz promocja nowych rozwiązań technicznych i materiałowych.

Działalność CPJS to:

  • Certyfikacja wyrobów stalowych oraz nadzór techniczny nad produkcją i właściwościami certyfikowanych produktów.

  • Inicjowanie i współrealizowanie projektów badawczych ukierunkowanych na poprawę jakości wyrobów stalowych oraz bezpieczeństwo konstrukcji inżynierskich.

  • Wspieranie współpracy grup badawczych z przemysłem.

  • Przekazywanie informacji na temat wyrobów stalowych wysokiej jakości.

  • Organizowanie oraz współorganizowanie spotkań szkoleniowych, seminariów, warsztatów.

  • Tworzenie  pomostu pomiędzy użytkownikami wyrobów stalowych i ich producentami.

  • Monitorowanie i czynny udział w działaniach normalizacyjnych i certyfikacyjnych na poziomie instytucji krajowych i europejskich.

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne