1. en

Program badawczy

STRONA GŁÓWNA   -   KORZYŚCI     PROGRAM BADAWCZY

Innowacyjne badania konstrukcji

Centrum Promocji Jakości Stali jest inicjatorem wielu badań naukowych, które dają szerokie pole do rozważań na temat pracy konstrukcji żelbetowych, potwierdzają teoretyczną wiedzę na ich temat, a także są impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań w projektowaniu i wykonawstwie.

Celem wszystkich badań prowadzonych z inicjatywy CPJS było rozpoznanie pracy konstrukcji żelbetowej z stanie awaryjnym, tuż przed całkowitym zniszczeniem, określenie nośności, maksymalnych odkształceń, mapy zarysowań, a także wpływu ciągliwości stali zbrojeniowej na te aspekty. Nierzadko wyniki i obserwacje poczynione w trakcie badań pociągnęły za sobą konieczność weryfikacji obecnych wymagań normowych i przyczyniły się do tworzenia propozycji nowych rozwiązań projektowych.

Badania przeprowadzone w latach 2004-2018

Przez ponad 10 lat swojej działalności CPJS zainicjował szereg ciekawych i innowacyjnych badań naukowych, m.in.:

  • Badanie zginania dwuprzęsłowej belki żelbetowej - Politechnika Śląska, 2004 rok

  • Badanie ścinania jednoprzęsłowej belki żelbetowej - Politechnika Śląska, 2006 rok

  • Badanie przyczepności stali do betonu w warunkach pożarowych - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2007 rok

  • Badania przebicia ustroju płytowo-słupowego - Politechnika Śląska, 2010 oraz 2016 rok

  • Badania stropu płytowo-słupowego w stadium awaryjnym wywołanym usunięciem podpory - Politechnika Śląska, 2014 rok

  • Badanie przebicia ustroju płytowo-słupowego wg Model Code 2010 - Politechnika Śląska, 2018 rok

Wszystkie badania prowadzone we współpracy z CPJS opisane są w zakładce Badania

Szczegółowe opisy wybranych badań można znaleźć w naszych publikacjach

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne