1. en

Dane statystyczne

STRONA GŁÓWNA   -   STAL ZBROJENIOWA   -   DANE STATYSTYCZNE

Rozkład parametrów materiałowych

Poza deklarowanymi przez producentów minimalnymi wartościami parametrów stali bardzo ważna jest również informacja w jakim stopniu są one w rzeczywistości zachowywane oraz jaki jest charakter rozkładu tych wartości. CPJS prowadzi kontrolę wyników badań materiałowych stali zbrojeniowej gatunku B500SP ze znakiem EPSTAL. Z wykonanych opracowań statystycznych wynika, że deklarowane przez producentów minimalne wartości parametrów stali są spełniane z dużym zapasem bezpieczeństwa dla wszystkich średnic prętów.

Poniższe linki zawierają opracowania statystyczne wyników badań wytrzymałościowych prowadzonych w certyfikowanych przez CPJS zakładach w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji. Badania te obejmowały próbę rozciągania prętów o różnych średnicach, na podstawie której określono następujące parametry stali:

  • Re – granicę plastyczności (odpowiadającą wartości fyk)

  • Rm – wytrzymałość na zarwanie (odpowiadającą wartości ftk)

  • Agt – wydłużenie przy maksymalnej sile (odpowiadające wartości ɛuk)

Wyniki badań przedstawiono w postaci histogramów obrazujących częstości występowania próbek stali, dla których wartość parametru zawiera się w określonym przedziale. Aby ułatwić interpretację oraz pokazać z jakim zapasem bezpieczeństwa spełniane są minimalne wartości parametrów na wykresach poprowadzono czerwoną, przerywaną linię wyznaczającą minimalne wartości poszczególnych parametrów wymagane przez normę PN-H-93220.

Wyniki uzyskane w kolejnych latach:

2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne