1. en
15 listopada 2023

Badanie krawędziowych połączeń płyta-słup w stadium awaryjnym wywołanym przebiciem

STRONA GŁÓWNA   -   PUBLIKACJE  -   BADANIE KRAWĘDZIOWYCH POŁĄCZEŃ PŁYT...

POBIERZ

Jak zaprojektować zbrojenie połączeń krawędziowych płyta-słup, aby po wystąpieniu przebicia zapewnić jak najdłużej możliwość przeniesienia przez strop dalszych obciążeń?

W biuletynie zawarto opis, wyniki oraz wnioski z badania wykonanego w 2016 roku w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. Badanie to było kontynuacją przeprowadzonych w 2007 roku prac nad rozpoznaniem zachowania się tego typu konstrukcji w przypadku wystąpienia przebicia nad słupem środkowym.

Większość prowadzonych dotychczas badań połączenia płyta-słup dotyczyło różnych sposobów zbrojenia oraz sprawdzenia modeli i metod obliczeniowych, a także skuteczności różnych sposobów wzmocnienia tych stref konstrukcji. Niewiele uwagi poświęcono zachowaniu się strefy przysłupowej w stadium awaryjnym – po przebiciu. Fazy tej na etapie projektowania często się nie uwzględnia. Konieczność uwzględnienie przez projektantów tego zjawiska wymuszona została przepisami normy PN-EN 1991-1-1:2004. Bardziej jednoznaczne wymagania w tym względzie, niezależne od przepisów konstrukcyjnych zawartych obecnie w PN-EN 1992-1-1:2008, zamieszczono w normie PN-EN 1991-1-7:2008.

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski

dr inż. Barbara Wieczorek

dr inż. Mirosław Wieczorek

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne