1. en

Zbiornik retencyjny „Niewiadoma”

STRONA GŁÓWNA   -   STAL ZBROJENIOWA   -  OBIEKTY REFERENCYJNE   -   ZBIORNIK RETENCYJNY „NIEWIADOMA”

Podstawowe informacje

 • Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.

 • Lokalizacja: województwo mazowieckie, na rzece Cetynii

 • powierzchnia zalewu przy NPP – 42,22 ha

 • poziom piętrzenia NPP – 141,25 m n.p.m.

 • pojemność zbiornika przy NPP – 1,14 mln m3

 • średnia głębokość zbiornika – 2,7 m

 • maksymalna głębokość zbiornika – 6,85 m

 • długość linii brzegowej zbiornika – 5,9 km

W ramach inwestycji wykonana zostanie zapora czołowa o długości 500 m oraz system budowli przelewowo-upustowych, tj.:

 • wlot o wymiarach 5,6 x 4,6 m

 • rurociągi wipro 2 x Dwew = 1000 mm, dł. 8,75 m

 • wieża upustowa o wym. 10,5 x 11,0 x 9,1 m

 • sztolnia o wym. 36,3 x 5,5 x 3,0 m

Całkowita długość systemu budowli przelewowo – upustowych wynosi 69,35 m, co jest równe szerokości podstawy powstającej zapory czołowej w jej przekroju poprzecznym. Do wykonania wyżej opisanych urządzeń zostanie użyte ok. 900 m3 betonu hydrotechnicznego BH – 20, W-6, F-150 oraz ponad 32 tony stali zbrojeniowej B500SP certyfikowanej na znak jakości EPSTAL w postaci prętów o średnicy od 12 do 20 mm.

Galeria

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne