1. en
15 listopada 2023

Badanie płyty żelbetowej w sytuacji awaryjnej wywołanej przeciążeniem

STRONA GŁÓWNA   -   PUBLIKACJE  -  BADANIE PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYTUACJI...

POBIERZ

Analiza uszkodzeń i rozwoju katastrofy postępującej konstrukcji płytowo-słupowej, spowodowanych dużym przeciążeniem.

Przedmiotem biuletynu jest zagadnienie uszkodzenia płyty stropowej w ustroju płytowo-słupowym, które wywołane zostało przeciążeniem w obrębie pola wewnętrznego lub skrajnego płyty. Publikacja zawiera opis badania modeli w skali 1:2, wykonanego w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej, będącego kontynuacją pracy nt. zachowania się podobnej konstrukcji w sytuacji awaryjnej wywołanej usunięciem jednego ze słupów.

Przy pracy cięgnowej istotne jest, aby pręty zbrojeniowe były ciągłe i dobrze zakotwione w płytach sąsiednich lub podporach. Praca cięgnowa zwiększa zdolności płyty do odkształcenia, a po wystąpieniu awarii zwiększa jej nośność. Praca cięgnowa może być zatem użytecznym mechanizmem zapobiegania katastrofie postępującej w momencie miejscowego przeciążenia konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy, które w czasie pracy cięgnowej przy dużych deformacjach wywołują duże siły rozciągające, które oddziałują na pozostałą część konstrukcji (problem ten Autorzy opisali w Biuletynie Technicznym nr 6). Siły te muszą być w odpowiedni sposób przeniesione na słupy. Ponadto konieczne jest zapewnienie wystarczającej sztywności układu nośnego w płaszczyźnie powstałych sił osiowych. W ustrojach płytowo-słupowych sztywność tą zapewniają zewnętrzne sztywne tarcze stropowe. W takim przypadku konstrukcja jest wstanie zawiesić uszkodzone elementy konstrukcji na słupach.

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski

dr inż. Barbara Wieczorek

dr inż. Mirosław Wieczorek

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne