1. en
15 listopada 2023

Badania zachowania się płyty monolitycznego ustroju płytowo – słupowego w stanie awaryjnym wywołanym usunięciem podpory krawędziowej

STRONA GŁÓWNA   -   PUBLIKACJE  -   BADANIA ZACHOWANIA SIĘ PŁYTY MONOLI...

POBIERZ

Jaka jest różnica nośności krawędziowego fragmentu konstrukcji płytowo-słupowej po awarii słupa w zależności od jego usytowania na krawędzi ustroju?

W biuletynie przedstwiono opis badań, które stanową kontynuację prac badawczych prowadzonych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w zakresie opisu, oceny i zachowania się elementów żelbetowych zbrojonych stalą EPSTAL o dużej ciąglowści w stanach normalnej pracy oraz pracy w stanach awaryjnych.

Celem tych badań było określenie zachowania się krawędziowego fragmentu ustroju płytowo-słupowego w stanie awaryjnym, który wywołany został usunięciem słupa, znajdującego się na krawędzi płyty w połowie jej długości. Podstawę analizy stanowił obszar dwóch pól wyodrębniony z całej płyty, wokół usuniętego słupa.

Autorzy:

dr inż. Barbara Wieczorek

dr inż. Mirosław Wieczorek

 

 

Realizacja: Platypus i Tako 

© Epstal 2024

 

NASZE PROFILE

Korzyści

Baza Wiedzy

Więcej

Stal Zbrojeniowa

Dane statystyczne